Vägar & gator

Vägmålning är ett obligatoriskt inslag på våra vägar och gator. Vägmarkeringar ger ett visuellt stöd för trafikanten och förutsättningar för en fungerande och säker trafik.

Inged är specialister vägens linjer. Vi målar mitt- och sidolinjer, stopp- och väjningslinjer men också anvisningspilar och nödvändiga övergångsställen. Våra åtaganden rymmer ofta även nödvändig linjering för cykel- och gångtrafikanter.