Parkeringar

Rymliga och väl genomtänkta parkeringsytor för kunder, besökare, boende och personal är en förutsättning för att logistiken i vårt samhälle ska fungera. Parkeringen omgärdas av ett komplext regelverk för att garantera fungerande flöden och trafikanterna säkerhet. ”Parkeringsarkitekturen” påverkas även av ekonomiska aspekter.

Inged har lång erfarnhet av linjemålning på parkeringsplatser. Vi hjälper dig genom hela processen, från utsättning och uppmärkning till ett färdigt resultat.