IngEd AB utför målning inom olika områden. Det rör sig om offentliga miljöer ute i kommunerna, lekplatser och skolor, parkeringsplatser både inomhus och utomhus samt inne på privata områden för exempelvis industrier. Jobb vi har gjort varierar från dekorativt inne på skolor med prideflaggor, hopphagar och färgglada ormar samt kontrastmarkeringar till vägvisande vägbanor och gång/cykelbanor inne på BillerudKorsnäs pappersbruk.

De olika typerna av målning som vi använder oss av är:

-Termoplast. Används till vanligaste typen av vägmålning som syns ute på vägarna och i städer. Används också till parkering och dylikt på grund av sin hållbarhet.

-Vatten- och lösningsbaserad färg. Används när termoplast inte är tillåtet, flygfält, eller att det är ett underlag som inte tillåter, betong.

-Prefab. Är termoplast som vi sedan bränner fast. Exempel är cyklar och gångsymboler.