Vägmålning

Vägmålning är för oss det samlande begreppet för målning av hårdgjorda ytor som asfalt och betong. Vi ny- och förbättringsmålar vägar, gator och parkeringar men utför även kvalificerad linjemålning i industri- och logistikmiljöer.

Skolgårdar och områden kring lekplatser pryds av dekorativa, ofta handmålade, kreationer som uppmuntrar till lek och spel.

För traditionell vägmålning används termoplast för att garantera hållbarhet och hög visibilitet. Vid tillfällen då termoplast inte tillåts nyttjas vatten- eller lösningsbaserad färg alternativt ”prefab”, termoplast som efter målning bränns fast. Exempel på det senare är cykel- och gångsymboler på gator och cykelvägar.

Vägar & gator

Parkering

Industri

Utemiljö