Vi visar gärna vägen

Säfflebaserade Inged AB är specialister på linjemålning på asfalt och betong. Vi målar vägmarkeringar på vägar, broar, gator och cykelvägar men också dekorativa och informativa element på skolgårdar, lekplatser, parkeringsplatser och industriytor.

Kvalificerad vägmålning sedan 2007

Vår verksamhet grundades redan 2007 av entreprenören Ingemar Edvardsson (IngEd) som påbörjat sin linjeringsbana med att måla traktens fotbollsplaner med kritmaskin.

Första målningsarbetet på asfalt var på bilförsäljaren Helmias parkering i Karlstad där Ingemar, med hjälp av nyinförskaffad färsputa och en transportbuss för material, målade linjer.

Uppdraget följdes snabbt av nya engagemang och investeringar. Efter flera år som enmansföretagare utökades 2015 personalen till det dubbla, dvs två man. Versamheten har därefter successivt utvecklats. Idag hanteras en modern och ändamålsenlig maskinpark av två arbetslag med totalt fem anställda. Vårt huvudkontor finns i Säffle.

Helhetsgrepp kring vägens linjer

Basen i vår verksamhet är förbättrings- och nymålning av vägar och parkeringar.

Vi målar mitt- och sidolinjer, stopp- och väjningslinjer men också pilar och föreskrivna övergångsställen. Våra åtaganden rymmer ofta även nödvändiga anvisningslinjer för cykel- och gångtrafikanter.

Vi tar gärna ett helhetsgrepp kring hela processen, från utsättning och uppmärkning till färdig linjering.

Anvisningsmålning och kreativa utemiljöer

Ett allt vanligare inslag i våra arbetsdagar är målning av hårdgjorda ytor inom industri- och logistikanläggningar. Vi planerar, ritar upp och färdigställer avgränsningar för lager och maskiner men också pilar och symboler för att kunna optimera varu- och personalflöden.

På skolgårdar och lekplatser målas dessutom friare kreationer för att utveckla och förstärka utemiljön. Vi utför även specialarbeten som t.ex idrottsplaner och konstrastmålning av trappor.

Våra kunder finns överallt!

Ingeds kunder finns ofta bland landets kommuner med en kontaktyta inom gatu-, park- och fritidsförvaltningar. Till slutkunderna hör även privata beställare som fastighetsägare, bygg- och industriföretag samt bostadsrättsföreningar.

Vi fungerar ofta som underleverantör till större vägentreprenörer men har också åtganden direkt mot slutkund.

Varför Inged?

Inged har mer än femton års erfarenhet av kvalificerad vägmålning. Vi kan hantverket och backar aldrig ens när kraven är extremt höga.

Vi är flexibla och tillgängliga och möter alltid kunden med positiv attityd och ett leende. Vi arbetar snabbt och effektivt med en logistik som garanterar hållbara lösningar till bästa möjliga totalekonomi.