Anvisningslinjer

Målade ytor och linjer är vanliga inslag inom industrin men också inom logistik- och transportnäringen.

Avgränsningar, pilar och symboler styr interna flöden för fordon och gångtrafikanter och är på så vis avgörande för både effektivitet och säkerhet.

Inged har kunskapen och utrustningen som krävs för både vatten- eller lösningsbaserad färg. Vi mäter ut, märker upp och målar både inomhus och runt fastigheten.